FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE

Vitajte na online dni otvorených dverí!  9. jún 2021

Položte otázku a diskutujte vo fóre. Pozrite si zaujímavé videá a viac informácií o každom študijnom programe.

 

Kontaktujte nás kedykoľvek na

 

alebo emailom na:

prijimacky@fmph.uniba.sk

facebook.com/matfyzjein

Pripojte sa 9.6.2021 naživo a prostredníctvom videochatu cez Microsoft Teams položte otázku a diskutujte priamo s vyučujúcimi
z rôznych študijných programov:

FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

UNIVERZITA KOMENSKÉHO

V BRATISLAVE